ARBETEN

Planerade:

Nya trummor vid Västanbersvägen (brevlådorna),

Tillemoravägen/Fåfängestigen och

Lillbodavägen (kohagen).

Slyröjning samt grusning av flera sträckor.

 

 

 

Påbörjade:

 

 

Avslutade: