VÄLKOMMEN TILL BODA-DYVIKS

VÄGFÖRENING

Kontakt:      Ordförande: 070-524 35 32

Vägfogde: 070-453 26 91

Styrelse: info@boda-dyvik.se

STYRELSE

Ordförande:      Bo Bengtsson

                         Klostervägen 1C

                         182 76 Stocksund

 

Sekreterare:     Linus Eriksson

                         Läkarvägen 1

                         184 33 Åkersberga

 

Kassör:              Susanne Franke

                          L:a Västanbergsv. 12

                          184 91 Åkersberga

 

Vägfogde:         Rickard Widmark

                          Västandalsvägen 3

                          184 93 Åkersberga

 

Ledamot:           Hannu Ylipukki

                          Västanskogsvägen 7

                          184 93 Åkersberga

 

                          Margareta Ramsjö

                          Solfältsvägen 15

                          184 91 Åkersberga

 

                          Bengt Anderhagen

                          Hedinsgatan 13

                          115 33 Stockholm

 

                          Hanna Bergström

                          Lilla Västanbergsv. 16

                          184 91 Åkersberga

 

                          Eva Kerger Håkansson

                          Tillemoravägen 25

                          184 91 Åkersberga

 

Revisorer:          Ken Åkesson

                          Spegelbacken 82

                          187 65 Täby

 

                           Lars Hasselbach

                           Dyvikslundsvägen 5

                           184 91 Åkersberga

ARBETEN

Utförda 2023

Planerade 2024